Scholen

Het doel van dit project is elk jaar zoveel mogelijk leerlingen van het eerste leerjaar van de derde graad basisonderwijs een goed onderbouwd bezoek te laten brengen aan een lokaal bedrijf. Op die manier leren leerlingen en leerkrachten beter begrijpen hoe de ondernemingen functioneren, wat hun verlangens zijn en wat ze te bieden hebben.
Door als school deel te nemen aan dit project draagt u uw steentje bij aan het welzijn van de jongeren en zorgt u voor meer technisch geschoolde arbeidskrachten in de toekomst. Arbeidskrachten die onze samenleving broodnodig heeft. Daarnaast geeft dit soort initiatieven uw school een dynamische uitstraling en bekendheid bij leerlingen en hun ouders door mond aan mond reclame en publicaties in de lokale pers. U mag een verslag van dit bezoek en foto’s hiervan tevens gebruiken voor uw eigen interne communicatie en/of externe campagnes.

Het hele proces neemt enkele dagen tijd in beslag en de procedure is als volgt:
U schrijft uw school in via deze website. U doorloopt alle velden en u laadt uw logo op. Dit logo en de naam van uw school komen zichtbaar op de site en geven u zodoende een mooie exposure. Bij het inschrijven kiest u bij veld Rotary Club in het drop down menu de club die u contacteerde of waarmee u in contact bent. Indien u geen Rotary Club kent en toch wil deelnemen kies dan de tab ‘toe te wijzen’ en wij zoeken een club voor u die u zal begeleiden in het proces. Dit zal meestal een Rotary Club zijn uit de regio waar uw school gevestigd is. Deze Rotary Club heeft zicht op de geïnteresseerde ondernemingen uit uw regio en zal, in overleg met u, een onderneming toewijzen aan uw school.

U krijgt gedurende dit proces een login en paswoord zodat u ten aller tijde het dossier kan raadplegen en uw gegevens kan aanpassen of updaten.
De leerkracht spreekt vervolgens af met het haar/hem toegekende bedrijf om een kennismakingsbezoek te plannen. De gegevens uit dit bezoek worden door de leerkracht aangewend om tijdens een voorbereidende les de leerlingen te informeren over het bedrijf dat ze zullen bezoeken:
• Wanneer is het bedrijf ontstaan?
• Wie is/was de oprichter?
• Welke producten/diensten levert de onderneming?
• Hoe realiseren ze dat?
• Hoeveel personeelsleden zijn er?
• Wat zijn hun verschillende taken?

Daarnaast bespreekt de leerkracht nog een aantal praktische zaken met de verantwoordelijke binnen de te bezoeken onderneming.
• De veiligheidsvoorschriften
• Het aantal leerlingen dat zal deelnemen, meestal 20 tot 25 per klas. De namenlijst van de deelnemende kinderen dient door de school ten laatste één week voorafgaand aan het bezoek opgeladen te worden in het dossier op deze website. Zo weet de onderneming precies wie er in hun gebouwen aanwezig zal zijn.
• De timing van het bezoek (dag en uur). Op die manier kan u dit tijdig communiceren aan de jongeren en hun ouders.
• Het volledige scenario van het bezoek: met wat starten?, waarop het accent leggen?, waarop speciaal te letten?, enz.
• Het praktisch “doe-moment” tijdens het bezoek (indien mogelijk), waarbij de jongeren zelf iets kunnen doen wat gerelateerd is aan de onderneming. Het is immers de bedoeling om ze warm te maken voor technische beroepen.

Vervolgens legt de leerkracht 3 data vast en vult deze in op deze website.
• De dag van de voorbereidende les.
• De dag en het uur van het bedrijfsbezoek.
• De dag van de nabespreking en evaluatie.

De tekst van de voorbereidende les dient door de leerkracht opgeladen te worden op deze website. Op die manier is deze bruikbaar voor volgende jaren.
De leerkracht (directie) zorgt voor de organisatie van het transport van de kinderen naar de onderneming. Dit, in functie van de omstandigheden en mogelijkheden, te voet of per fiets, met auto of per bus. Busvervoer wordt door de Rotary gefinancierd. De school spreekt de gebruikelijke busmaatschappij aan en geeft dit door aan de verantwoordelijke van de Rotary club. Deze zal met de busmaatschappij prijsafspraken maken en ook de factuur betalen.
Op de dag van het bezoek volgt de leerkracht samen met de jongeren de ontvangst, de rondleiding en de afsluiting van het bezoek.
Enkele weken na dit bezoek zal de leerkracht een nabespreking doen met de leerlingen en een evaluatie maken. Deze dient opgeladen te worden op deze website. Zo kunnen we het proces verbeteren.

De timing is als volgt:
• Januari – Februari: Inschrijvingen en linken aan een Rotary Club en onderneming.
• Maart: Inleidend bezoek van de leerkracht aan de onderneming (ongeveer 2 uren).
• April: De leerkracht geeft in de school de voorbereidende les.
• April – Mei: De klas gaat op bezoek in de onderneming
• Mei – Juni: De leerkracht doet de nabespreking in de klas en dient deze op te laden in het dossier op deze site en bezorgt deze evaluatie ook aan de onderneming.
De drie data en 2 verslagen dienen door de school opgeladen te worden op deze website zodat de onderneming, de school en de Rotary Club alle nodige informatie op één plaats kunnen terugvinden.
De scholen die deelnemen verklaren verzekerd te zijn tegen ongevallen en schade die hun leerlingen eventueel berokkenen aan de onderneming.