Rotary Clubs

Binnen het kader van de commissie ‘Beroepsacties’ heeft Rotary Club Genk reeds 2 opeenvolgende jaren (2018 en 2009) telkens een 200 tal leerlingen van scholen uit de regio Genk de kans gegeven om op bezoek te gaan bij ondernemingen en zo kennis te maken met de realiteit van een technisch beroep. Het project is een succes en wordt zeer goed onthaald door zowel scholen als ondernemingen.

Wegens dit succes besloot Rotary Club Genk fondsen vrij te maken en een online platform te bouwen om het proces te faciliteren en het zo te laten groeien. Het doel is om alle clubs van ons district de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan dit initiatief. Op die manier draagt Rotary bij aan de verhoging van de uitstroom van technisch geschoolde arbeidskrachten en aan het geluk en de eigenwaarde van een groot aantal jongeren.

De deelname van uw Rotary Club is onontbeerlijk voor het project ‘Bedrijfsbezoeken’. Als ‘Rotary people of Action’ kan ook uw club  bijdragen tot de groei en het succes ervan.  Wat kan u doen?

De commissieleden beroepsacties van de deelnemende Rotary Clubs spreken scholen en ondernemers aan en motiveren deze om hun scholen en ondernemingen open te stellen voor leerlingen van het eerste leerjaar van de derde graad basisonderwijs.

Deze website biedt u een platform om de hele administratie rond deze bezoeken te doen. Uw taak is het motiveren van scholen en ondernemingen om zich in te schrijven op deze website. U kan hier dan alle gegevens van de scholen en ondernemingen die deelnemen terugvinden.

De commissieleden beroepsacties worden de verbindingspersonen tussen de bedrijven en de directie of klastitularis voor het lopende schooljaar en helpen mee te bepalen welke onderneming aan welke school wordt gelinkt. Zij volgen het bedrijf en de leerkracht op en zorgen dat alles vlot verloopt. Zij zijn aanwezig tijdens het bezoek van de jongeren aan het bedrijf en helpen waken over een veilig verloop van het bezoek.

Eens de link tussen school en onderneming gemaakt kan de flow van het proces via dit platform gedocumenteerd en opgevolgd worden door Rotary Clubs, scholen en ondernemingen. De tijdsbesteding schatten we op een 2 tal werkdagen.

De timing is als volgt:

  • Januari – Februari: Contacteren scholen en organisaties en hen verzoeken zich in te schrijven.
  • Februari: Linken van scholen en ondernemingen.
  • Maart: Inleidend bezoek van de leerkracht aan de onderneming.
  • April: De leerkracht geeft in de school de voorbereidende les. Een verslag hiervan dient opgeladen te worden op deze site.
  • April – Mei: De klas gaat op bezoek in de onderneming. Een lid van de commissie of club is hierbij aanwezig.
  • Mei – Juni: De leerkracht doet de nabespreking in de klas en dient het verslag hiervan op te laden in het dossier op deze site en bezorgt deze evaluatie ook aan de onderneming.

De drie data (inleidend bezoek leerkracht, bezoek aan de onderneming, evaluatie) en 2 verslagen dienen door de school opgeladen te worden op deze website zodat de onderneming, de school en de Rotary Club alle nodige informatie op één plaats kunnen terugvinden.

Alle verslagen en contactgegevens blijven op deze website opgeslagen en zijn te allen tijde toegankelijk voor u. Zo kan u de volgende jaren gemakkelijk opnieuw het project lanceren met een aantal e-mails. Eenmaal de samenwerking tussen een onderneming en een school start kan deze immers jarenlang zonder veel inspanning van uw club voortgezet worden. U kan dan andere scholen en bedrijven zoeken en zo meer jongeren bereiken.

Rotary zorgt voor de financiering van het transport en maakt prijsafspraken met de vervoersmaatschappij.

De commissievoorzitter beroepsacties is de verantwoordelijke voor het project. Hij/zij volgt via dit platform de praktische verwezenlijking en timing van de nodige vergaderingen en ontmoetingen tussen alle betrokkenen vóór en na de bedrijfsbezoeken. De concrete realisatie hiervan is afhankelijk van de club en wordt naar eigen wens uitgevoerd.

De scholen die deelnemen zijn zelf verzekerd tegen ongevallen en schade die hun leerlingen eventueel berokkenen aan de onderneming.