Ondernemingen

Door als onderneming deel te nemen aan deze actie draagt u uw steentje bij aan de maatschappij. U zorgt voor meer technisch geschoolde potentiele medewerkers in de toekomst. Daarnaast heeft u een grote exposure door enerzijds bekendheid bij de scholen, leerlingen en hun ouders en anderzijds door publicaties in de lokale pers. U mag een verslag van dit bezoek en foto’s hiervan tevens gebruiken voor uw eigen interne bedrijfsmagazine en/of externe campagnes.

Het hele proces neemt enkele dagen tijd in beslag en de procedure is als volgt:

U schrijft uw onderneming in via deze website. U doorloopt alle velden en laad uw logo op. Dit logo en uw naam komen zichtbaar op de site en geven u zodoende een mooie exposure. Bij het inschrijven kiest u bij veld Rotary Club in het drop down menu de club die u contacteerde of waarmee u in contact bent. Indien u geen Rotary Club kent en toch wil deelnemen kies dan de tab ‘toe te wijzen’ en wij zoeken een club voor u die u zal begeleiden in het proces. Dit zal meestal een Rotary Club zijn uit de regio waar uw onderneming gevestigd is. U krijgt gedurende dit proces een login en paswoord zodat u ten aller tijde het dossier kan raadplegen en uw gegevens kan aanpassen of updaten.

Deze Rotary Club heeft zicht op de geïnteresseerde scholen uit uw regio en zal, in overleg met u, een school toewijzen aan uw onderneming. U krijgt dan toegang tot het dossier van deze school met alle nodige informatie en de contactgegevens.

De CEO/Zaakvoerder of zijn aangestelde ontvangt vervolgens de leerkracht voor een kennismaking en inleidend bezoek aan uw onderneming. Met de leerkracht wordt besproken:

  • Alle relevante informatie over uw onderneming (historiek, activiteit, producten, veiligheidsvoorschriften…) zodat de leerkracht een voorbereidende les kan geven in de weken voorafgaand aan het bezoek. Op die manier krijgt u goed geïnformeerde leerlingen en weten de ouders ook waar hun kind naar toe gaat.
  • Het aantal leerlingen dat zal deelnemen, meestal 20 tot 25 per klas. De namenlijst van de deelnemende kinderen zal door de school opgeladen worden in het dossier op deze website. Zo weet u precies wie er in uw onderneming aanwezig zal zijn.
  • De timing van de voorbereidende les en van het bezoek (dag en uur). Op die manier kan u dit intern reeds communiceren aan de mogelijks betrokken afdelingen en/of medewerkers.
  • Het volledige scenario van het bezoek: met wat starten?, waarop het accent leggen?, waarop speciaal te letten?, enz.
  • Het praktisch “doe-moment” tijdens het bezoek (indien mogelijk), waarbij de jongeren zelf iets kunnen doen wat gerelateerd is aan uw onderneming. Het is immers de bedoeling om ze warm te maken voor technische beroepen. Enkele voorbeelden zijn het maken van theelichtjes in beton, het spoelen van glazen, schaven, mini-assemblage,…

Op de dag van het bezoek organiseert u als CEO/zaakvoerder of uw hiervoor aangestelde medewerker de ontvangst, de rondleiding en de afsluiting van het bezoek.

Enkele weken na dit bezoek zal de leerkracht een nabespreking doen met de leerlingen en een evaluatie maken. U krijgt hiervan een kopie.

De timing is als volgt:

  • Januari – Februari: Inschrijvingen en linken aan een Rotary Club en school.
  • Maart: Inleidend bezoek aan uw onderneming door de leerkracht (ongeveer 2 uren).
  • April: De leerkracht geeft in de school de voorbereidende les.
  • April – Mei: De klas komt op bezoek in uw onderneming
  • Mei – Juni: De leerkracht doet de nabespreking in de klas en bezorgt u de evaluatie.

Al deze data zullen door de school ingevuld worden op deze website zodat u alle nodige informatie op één plaats kan terugvinden.

De scholen zijn verzekerd tegen ongevallen en schade die hun leerlingen eventueel berokkenen.